Grynos CRM

Rajatonta yhteistyötä kunnille

CRM järjestelmä kunnille ja kuntayhtymille, jotka tarjoavat elinkeino- ja työllisyyspalveluita.

Grynos CRM on suunniteltu julkishallinnon palvelujen asiakashallintaan sekä tukemaan elinkeinopalveluiden ja työllisyyspalveluiden saumatonta yhteistyötä.

Asiakkuudenhallinnan perustoimintojen lisäksi saatavilla on useita moduuleja, joiden avulla järjestelmän kautta voi hoitaa suuremman kokonaisuuden, kuten uutiskirje- ja rekrytointimoduulit. Tämä vähentää käytettävien palvelujen määrää ja selkeyttää henkilöstön työtä.

Tarjoamme elinkeino- ja työllisyyspalveluiden käyttöön valmiit moduulit:

Ohjelmistoamme kehitetään jatkuvasti ja lisämoduuleja julkistetaan tulevina kuukausina. Järjestelmä on moduulihinnoiteltu ja tilaaja voi valita kustannustehokkaasti moduulit oman tarpeensa mukaan.

Järjestelmä voidaan asentaa kuntaorganisaationne omalle palvelimelle tai ottaa käyttöön SaaS-palveluna. SaaS-palvelussa järjestelmä ylläpidetään pilvipalvelussa ja toimitetaan asiakkaan käyttöön internetin välityksellä.

Esimerkkejä kuinka voit hyödyntää Grynos CRM järjestelmää:

Jaa tietoa hallitusti elinkeinotoimen ja työllisyyspalveluiden välillä. Järjestelmään on helppo kirjata elinkeinotoimen ja työllisyyspalveluiden neuvontatapahtumat, koulutukset ja toimenpiteet yrityksille ja henkilöille. Lähentämällä elinkeinotoimen ja työllisyyspalvelujen yhteistyötä voitte auttaa tehokkaammin sekä työnhakijoita että yrityksiä. Yritysrekisteri-moduulin avulla yritystiedot ovat aina ajan tasalla.

Hallitse hankkeita ja projekteja vaivattomasti. Järjestelmä on suunniteltu hankkeiden ja projektien hallintaan. Järjestelmä auttaa ajantasaisen tiedon ylläpidossa ja tiedon jakamisessa hankehenkilöstön välillä. Järjestelmästä saat ladattua hankekohtaiset raportit, joista voit koostaa tiedot mm. hankkeiden osallistujista ja toimenpiteistä.

Lisää yhteistyötä elinkeinopalvelujen ja yrittäjien välille Yrittäjäportaalin avulla. Yrittäjät voivat hyödyntää yrittäjäportaalia rekrytoinnissa ja välittömään yhteydenpitoon elinkeinotoimijoiden kanssa. Järjestelmän kautta voi jakaa yhdellä kertaa rekrytointi-ilmoituksen eri työmarkkinatoreille ja esimerkiksi kunnan verkkosivuille. Yrittäjäportaalin chat-toiminto luo matalan kynnyksen yhteyden elinkeinopalvelun henkilöstöön.

Varaa aika demoesittelylle tai kysy tarjous järjestelmän käyttöönotto- ja koulutusprojektista.