Grynos Työaika

Enemmän kuin työajanseurantaa

Grynos Työaika on helppokäyttöinen sovellus työajanseurantaan, joka sisältää myös erinomaisia työkaluja toiminnan tehostamiseen ja päätöksentekoon. Järjestelmä sopii pk-yrityksille toimialasta riippumatta.

Tehosta toimintaa ja hallitse kustannuksia

Järjestelmästä saatavien tietojen avulla voit tunnistaa ja poistaa tuotannon pullonkauloja tai hitaita työvaiheita, seurata työpisteiden ja koneiden kuormitusta sekä projektien aikatauluja. Työvaiheiden seuranta auttaa arvioimaan kustannuksia ja varmistaa, että projektit pysyvät budjetissa.

Helppo tiimien hallinta ja työvuorojen luonti

Järjestelmään voit luoda yrityksen organisaatiorakenteen, sisältäen esimerkiksi eri tehtaita ja tiimejä. Työvuorojen luonti, kuormituksen seuranta sekä lomien ja poissaolojen suunnittelu on helppoa.

Tuntikirjaukset suoraan palkanlaskentaan

Tuntikirjaukset voidaan viedä rajapinnan yli suoraan taloushallinnan järjestelmiin, mikä vähentää manuaalista työtä ja virheiden mahdollisuutta. Palkanlaskennan tiedot ovat nopeasti käytössä, mikä tehostaa ja nopeuttaa koko palkanlaskentaprosessia.

Automatiikka tarkastaa työajat puolestasi

Grynos Työaika hyödyntää automatiikkaa työajan tarkastamiseen. Valittujen parametrien mukaisesti työajat voidaan tarkastaa ja hyväksytään automaattisesti. Esihenkilöille jää ainoastaan poikkeamien käsittely, mikä vähentää työaikojen tarkastamiseen kuluvaa aikaa.

Voit ottaa Grynos Työajan käyttöön pakettiratkaisuna, mutta olemme aina valmiita myös toteuttamaan toivomiasi muutoksia.